Termékcsere szabályzat

1.1. Abban az esetben, ha a megrendelt termék hibás, és a hiba bizonyíthatóan az áru átvételét megelőzően keletkezett, vagy a termék bizonyíthatóan a szállítás során megsérült, azt a Vevőnek az átvételt követően haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltatónál e-mail-ben (info@rawfoods.hu) lehetőség szerint a hibát igazoló fénykép megküldésével. Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben a hibás terméket a Vevő választása szerint a Szolgáltató 2 napon belül díjmentesen kicseréli, illetve ilyen esetben a szerződéstől való elállásra is lehetőség van.

1.2. Amennyiben a megrendelt termék valamilyen okból nem megfelelő, azt a Szolgáltató kizárólag az átvételt követő 2 napon belül cseréli. A csere kizárólag futárszolgálattal valósulhat meg. Amennyiben cseretermékként olcsóbb terméket választ, az abból adódó különbözetet banki utalással teljesítjük a Vevő által megadott bankszámlaszámra, mely esetben a Szolgáltató jogosult a tranzakció díját a vásárlóra terhelni. Ha a cseretermék drágább, mint az eredetileg megrendelt termék, úgy a keletkezett különbözetet a kiszállítást végző futárnál kell kiegyenlíteni.

1.3. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles az árut cserélni. A csomagolás sérüléséből vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk költségei a Vevőt terhelik. Abban az esetben, ha a terméket a Vevő nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni vagy használatba vette, a Szolgáltató nem vállalja a termék cseréjét